Huisreglement

Dit intern reglement is een set van regels en richtlijnen. Iedereen die werkzaam is binnen Studio JOB Odoorn weet zo welke regels er gelden. Dit is prettig voor iedereen, is efficiënt en zorgt ervoor dat problemen kunnen worden voorkomen. We willen alle aanwezigen aanzetten tot veilig gedrag en zo ongevallen in de studio’s en winkel voorkomen. Dit betekent dat iedereen zich aan deze regels en richtlijnen moet houden.

Onze huisregels worden schriftelijk aangeleverd ter kennisgeving en de akkoordverklaring moet ondertekend zijn bij aanvang van de werkzaamheden bij Studio JOB Odoorn.